Privacy

Een Bijzonder Gewoon Gezin vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn: uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen intern door Marja Visser en Anne Schrijvers gebruikt voor administratieve verwerking van bestellingen. Vanaf 25 mei 2018 is de Privacywet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Het beheer en de verwerking van uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de in deze wet vastgelegde eisen. Een Bijzonder Gewoon Gezin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.